Instrumenta AB har idag tio anställda som arbetar i företaget. Vi har specialiserat oss på ett flertal välkända agenturer som erbjuder oss kvalitetsprodukter som riktar sig till olika discipliner inom sjukvården. Vi har upphandlingsavtal med landsting och sjukhus för att leverera kirurgiska och diagnostiska instrument av olika kvalitet. Företaget erbjuder också sina kunder att lämna in kirurgiska instrument för service och reparation. Våra produkter finns på de flesta sjukhus och vårdcentraler i hela Sverige.