David Östebo
Upphandlingsansvarig,
innesäljare

Box 308
433 25 PARTILLE
Mobil 0709-56 68 63
Tel. 031-336 51 00
Fax 031-336 05 05