Coa-Comp/M är en svensk bipolär diatermiapparat som tillverkas av Ingenjörsfirman Björn Bergdahl AB (IBBAB). Apparaten är konstruerad med en inbyggd dator som använder elektronisk avkänning av impedansvariationerna i vävnaden under uppvärmningen. Därigenom avbryts koaguleringen automatiskt innan vävnaden klibbar fast vid instrumentet. Tekniken är tidsbesparande och kirurgens uppmärksamhet kan ägnas helt åt operationen. Apparaten är mycket omtyckt och används på de flesta sjukhus i Sverige. Begär referenslista.

Kaustikapparaten är en lättskött och enkel apparat som är avsedd för bränning av vårtor och kondylom. Apparaten kan även användas för blodstillning av ytliga kärl. Strömmen regleras genom en reostat och i elektrodhandtaget sitter en strömbrytare/tryckknapp för att sluta strömkretsen. Apparaten används på vårdcentraler och sjukhusets hudmottagning. Begär referenslista.